mockup-img-big

Klijent

UNDP je organizacija pod ogrankom Ujedinjenih Nacija koja se trenutno nalazi u 170 zemalja svijeta. Oni pomažu da se iskorijeni siromaštvo i smanje nejednakosti i diskriminacija. Takođe, pomažu državama da donesu nove zakone, ojačaju kapacitete institucija kako bi zagarantovali održivi razvoj. UNDP podržava i razne građanske organizacije, ohrabruje liderstvo, partnerstva, sve u cilju ostvarivanja rezultata razvoja.

Ideja za razvoj ove aplikacije je zajednički projekat Vlade Crne Gore, Ministarstva unutrašnjih poslova i UNDP-a.

IZAZOVI

Pandemija COVID-19 je značajno narušila svakodnevni život i funkcionisanje kod dobrog dijela svjetske populacije i prijetila po zdravlje svih, ali žene i djevojke su bile pogođene na većem nivou. Kako su društva širom svijeta bila prinuđena da ostaju kod kuće tokom karantina, to je povećalo rizik kod nasilja nad ženama, nasilja nad intimnim parnterima, i drugim oblicima seksualnog i rodnog nasilja.

Žrtve nasilja često nisu u mogućnosti da pozovu za pomoć u prisustvu nasilnika i neophodno im je da imaju brz i jednostavan pristup pomoći, koji je pritom neupadljiv i neće ih izložiti dodatnom riziku. Aplikacija "Budi sigurna" nudi korisnicima upravo takvo rješenje, na jedan klik do pomoći.

<

Ključne funkcionalnosti

"Budi sigurna" omogućava žrtavama da odmah pošalju alarm da su u opasnosti, prijave nasilje u porodici i zatraže pomoć. Poruka sa tačnom geolokacijom i brojem telefona stiže direktno Nacionalnoj SOS liniji za žrtve nasilja, čije aktivistkinje će odmah reagovati. Podaci su u potpusnosti bezbjedni, a profesionalno osoblje obučeno za postupanje u ovakvim situacijama.

Aplikacija ima niz mogućnosti, uključujući opciju da korisnici dodaju i broj osobe ili organizacije od povjerenja, kojima se mogu obratiti ukoliko su u opasnosti. Takođe, aplikacija nudi informatitvni i edukativni sadržaj, uključujući sve važne kontakte, pojašnjenja o pravima žrtve, praktične savjete, video uputstva za samoodbranu, ali i sve detalje Protokola o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici. Ovim krovnim dokumentom propisane su sve procedure i definisana institucionalna saradnja u vezi s porodičnim nasiljem i nasiljem nad ženama.

Rješenje

Blisko sarađujući sa Vladom Crne Gore, Ministarstvom unutrašnjih poslova i UNDP, razvili smo mobilnu aplikaciju za iOS i Android platforme, koja pruža pomoć žrtvama nasilja i podiže svijest o tom problemu. Precizno dizajnirano korisnično iskustvo prati jednostavan, a funkcionalan interfejs, koji je specijalno šiven da omogući žrtvama nasilja da brzo reaguju (sa jednim klikom) i da im pruži informacije kako da se ponašaju u slučaju opasnosti.

6000+ preuzimanja

Ukupna brojka potencijalnih slučajeva nasilja u porodici u zemlji.

20+ slučajeva

Više od dvadesetak prijavljenjih slučaja nasilja preko aplikacije i podnijetih krivičnih tužbi protiv napadača.

4.6 rejting

Prosječan rejting aplikacije.

Rezultati

Aplikacija je generisala ogroman broj pozitivnih reakcija od raznih državnih institucija i građanskih organizacija koje se bore protiv nasilja nad ženama i u porodici. Brzo nakon lansiranja aplikacije već je bilo nekoliko zabilježenih slučajeva pružanja pomoći žrtvama koje su bile u opasnosti i reagovali putem aplikacije.

Budi Sigurna je razvijena posebno za žrtve nasilja u porodici i nasilje nad ženama pa je tako broj preuzimanja aplikacije dobar pokazatelj koliko je potencijalnih slučajeva u zemlji. Sa ovom brojkom institucije i nadležni organi mogu sprovoditi analize i koristiti ga da mjere uspješnost svoje kampanje protiv nasilja u porodici.

Sjeverna Makedonija verzija

Posle uspješnog lansiranja aplikacije u Crnoj Gori, UNDP kancelarija u Skopju nas je kontaktirala povodom adaptacije aplikacije za tržište Sjeverne Makedonije. Sa njihovom radnom grupom imali smo redovne onlajn sastanke i kreirali smo sličnu aplikaciju, za iOS i Android, koja takođe u sebi sadrži opciju multijezičnosti koja pokriva jezike glavnih etničkih grupa u Sjevernoj Makedoniji.

Tech Stack

Angular logo Angular
Capacitor logo Capacitor
Ionic logo Ionic
Android logo Android
Apple logo Apple
HTML logo HTML
CSS logo CSS
JS logo JS
Razgovaraj sa našim timom

Posjeti Crnu Goru i upoznaj tim