x

  Please provide your information below to download our Company profile.

  *Required
  *Required
  mockup-img-big

  Klijent

  My Sport aplikacija ima za cilj da ohrabri što više ljudi da se bave rekreativnim sportskim aktivnostima tako što će im omogućiti da lako nađu sportske lokacije dje mogu igrati i trenirati. Aplikacija takođe pospješuje socijalizaciju i spaja ljude na sličan način kao društvene mreže, ali više ka povećanju timskog duha i takmičenja.

  Izazovi

  Pronalaženje rješenja za problem kako naći lokacije gje se mogu ljudi baviti određenim sportovima i onih koji žele da se bave timskim sportovima ali imaju problema da pronađu osobe sa sličnim interesovanjima.

  Obim posla

  Istraživanje i biznis analiza

  UX dizajn

  Vizuelni dizajn

  My Sport preview big

  Rješenje

  Izrada UX/UI koncepta korisnički-orjentisane aplikacija sa autentitkacijom putem socijalnih mreža i integrisanom interaktivnom mapom sa lokacijama za sport, koja se ažurira u realnom vremenu i govori koliko već korisnika se nalazi na datoj lokaciji. Ovo je projekat Codepixel agencije sa odobrenim dizajn konceptima i razvojnom fazom koja je u toku.
  Razgovaraj sa našim timom

  Sviđa vam se? Stupite u kontakt !