mockup-img-big

Studentska organizacija

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu je osnovana u decembru 2011. godine i predstavlja najkompletniju globalnu mrežu crnogorskih studenata u inostranstvu (CSI), kojih trenutno po procjenama ima oko 1300, ne računajući veliki broj njih u državama okruženja. Organizacija je uspostavljena kao platforma za efikasnu saradnju među crnogorskim studentima u inostranstvu u cilju stimulisanja profesionalne, naučne idrugih vrsta saradnje. Pored toga, OCSI aktivno radi na održavanju saradnje sa matičnom državom i njenom dijasporom.

Priča o razvoju

Tokom godina OSCI je porasla znajčajno u vidu zajednice članova i alumnista, pa je zbog toga porasla i potražnja sa poboljšanjem programa, kao i očekivanja.

Da bi odgovorili na tu potražnu, organizacija je konstantno radila na kreiranju i donošenju novih programa za svoje članove. Ti programi se sprovode po cijelom svijetu dok organizacija koristi svoj web sajt kao centralizovanu platformu za komunikaciju između članova, alumnista i institucija (državni organi, organizacije, dijaspora, mediji, itd.).

PROGRAMI

OSCI sprovodi 3 programa kao svoje glavne aktivnosti. Programi su namijenjeni za nove članove, kao i druge organizacije i kompanije koje žele da sarađuju sa OSCI. Ovi programi uključuju umrežavanje, saradnje i doprinos razvoju zajednica.

"Kako bi zadovoljili rastuća očekivanja svojih članova, OSCI je sarađivala sa Codepixel da se razvije platforma kroz koju članovi mogu da imaju pristup raznim programima organizacije."

Dimitrije Jovićević, OSCI direktor u 2020

OKO SVIJETA

Mreža lokalnih koordinatora OSCI je prisutna u oko 40 zemalja širom svijeta, spajajući hiljade studenata i alumnista u inostranstvu. Kako bi tu mrežu predstavili razvili smo interaktivnu mapu po kojoj posjetioci mogu pretražiti sve relevantne informacije za zemlju za koju su zainteresovani. Ako je određena zemlja obilježena na mapi, onda je u njoj dodijeljen lokalni koordinator član organizacije, koji ima zadatke da koordinira mrežom i aktivnostima OSCI u toj zemlji.

ČLANSTVO

Članovi i alumnisti čine jezgro OSCI, pa smo zbog toga posvetili dobar dio vremena kako bi razvili dio platforme koji će biti samo za njih, odnosno mjesto gdje će moći da se registruju i komuniciraju.

Tokom registracije, osoba prolazi kroz proces verifikacije nakon slanja prijavne forme gdje putem mejla čeka odobravanje da postane član. Tek nakon tog odobrenja član, sa svojim login detaljima može pristupiti dijelu platforme (personal area) gdje se nalaze i ostali registrovani članovi.

REZULTATI

Cilj projekta je bio da se dizajnira i kreira moderna web platforma (za desktop i mobilna verzija) koja će omogućiti organizaciji da efikasnije komunicira sa svojim članovima, u čemu smo uspjeli.

Naporan rad činio je integrisanje svake dizajnirane i iskodirane strane u WordPress platformu. Cijela administracija je razvijena koristeći ACF plugin, koji omogućava zaposlenima u organizaciji da sami ažuriraju svaku stranu web sajta.

Web sajt je posjećen često (10-15 hiljada aktivnih posjetilaca mjesečno) od strane članova zbog konstantnih događaja i aktivnosti koje organizacija objavljuje široj javnosti.

Posjeti omsa.me

OBIM POSLA

Web razvoj

Prikupljanje informacija

UX dizajn

UI dizajn

Integracija Wordpress-a

Dokaz o kvalitetu

Tech Stack

HTML logo HTML
CSS logo CSS
JS logo JS
Wordpress logo Wordpress
ACF logo ACF
Figma logo Figma
Razgovaraj sa našim timom

Zahtjevi, Arhitektura, Razvoj.