x

  Please provide your information below to download our Company profile.

  *Required
  *Required
  mockup-img-big

  Klijent

  Gender Montenegro je program UNDP-a koji ima za cilj da poboljša napredak rodne ravnopravnosti, u skladu sa međunarodnim okvirima (EU & UN), i planom razvoja države. Ključni partneri programa su Ministarstvo za ljudska i manjinska prava - Odsjek za rodnu ravnopravnost, a takođe postoji i unakrsno partnerstvo sa civlinim sektorom i Skupštinom.

  Izazovi

  Razgovori na temu rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori postaju sve više češći. Zemlja se nalazi na putu globalizacije i pristupanju Evropskoj Uniji zbog čega programi kao Gender Montenegro postaju sve više značajniji. Da bi se šira javnost informisala potrebno je izraditi digitalnu i pristupačnu platformu u vidu web sajta, sa jednostavnom administracijom.

  Obim posla

  Prikupljanje informacija

  Istraživanje i analiza

  UX/UI dizajn

  Integracija Joomla CMS-a

  Razvoj plugin-a

  Responsive dizajn

  Analiza kvaliteta i Testiranje

  Održavanje i podrška

  Obuka

  Gender equality in Montenegro preview

  Rješenje

  Kreirali smo sajt koji je jednostavan i lak za navigaciju, u Joomla CMS-u. Fokus je bio na minimalističnom dizajnu kako bi posjetioci mogli lako i brzo doći do informacija o aktivnostima žena u politici, preduzetništvu, anti-diskriminaciji, itd.

  Posjeti Rodna ravnopravnost u Crnoj Gori

  Tehnologije

  Joomla! logo Joomla
  HTML5 logo HTML 5
  JS logo JS
  CSS3 logo CSS 3
  PHP logo PHP
  JQuery logo JQuery
  Sass logo Sass
  Razgovaraj sa našim timom

  Razmišljate o izradi modernog web portala? Stupite u kontakt !