Ublažavanje prepreka rada od kuće

by Mihailo Raspopović
09/04/2020
read ( words)

Usljed pandemije koronavirusa mnoge firme u svijetu, i u našoj zemlji, se prilagođavaju radu od kuće. Takav model sa sobom nosi dosta prepreka koje nije moguće uvjek izbjeći ali zato se one mogu ublažiti.

Rad od kuće donosi benefite za radnike i organizacije u pogledu da može povećati produktivnost (doduše ne u svim industrijama) zbog izbjegavnja stresa i vremena koje se troši na svakodnevno dolaženje na posao. 

Kako god, prilagođavanje radne kulture na rad od kuće po prvi put može biti poprilično izazovno. Nazvati rad od kuće uspješnim ne znači potpuno iskorijeniti prepreke koje sa njim dolaze, već nalaženje balansa i ublažavanja tih prepreka. 

Ovo su neke od najčešćih prepreka sa kojima se susrijećemo kao individualci ili organizacija. 

Time management 

Jedna od prvih prepreka, koja pada na um jeste raspolaganje vremenom. Aklimatizovanje iz kancelarija ka kućnoj varijanti zahtjeva promjenu određenih navika jer su zaposleni i njihove kolege uglavnom motivisani početkom i krajem radnog vremena. Gotovo svaki zaposleni želi da završi svoje radne zadatke do 16h, kao i njegove kolege, ali kada ovih faktora nema onda je teško naći motivaciju. Jedan od najboljih načina kako se izboriti sa ovom preprekom jeste uvođenje time tracking softvera. Ovo naravno neće iskorijeniti cijeli problem ali će pružiti bolju sliku gdje stvari idu naopako i kako implementirati solucije. 

Komunikacija 

Rad od kuće ne može nikada zamijeniti komunikaciju licem u lice i taj benefit čitanja govora tijela, određenog osjećaja koji imamo samo kada smo fizički prisutni sa svojim kolegama. Onlajn komunikacija zna često biti konfuzna, posebno kada se radi o razgovorima sa više osoba, a i veliki izbor platformi koje variraju u funkcionalnostima. Ublažavanje problema koje donosi online komunikacija jeste izabrati platforme koji će svi u organizaciji koristiti i to na ispravan način. U našem slučaju, to su platforme poput Slack-a za timski chat, a Google Hangouts (Meet) za pozive. 

Tehnika

Obavljanjem rada od kuće zaposleni gube mogućnost in-house IT stručnjaka kojeg imaju u kancelariji za eventualne probleme u radu sa kompjuterskom opremom. Zbog toga, zaposleni imaju povećanu odgovornost da riješe te probleme sami kako bi mogli obavljati rad neometano. Ti problemi najčešće biti loša internet konekcija, nestanak struje, itd. Za ovakve situacije u organizaciji je uvjek korisno pružiti neki vid obuke za zaposlene ili imati neki priručnik, a instalacijom programa poput Team Viewer-a se može lakše pristupiti kompjuteru u problemu, od strane IT stručnjaka, ako je takva priroda problema.

Pored navedenih prepreka postoji još čitav niz drugih ali ono gdje mnoge organizacije znaju da se sapletu jeste da direktno pokušaju da tranzicioniraju kancelariju u kućni prostor. U suštini, to znači ista pravila kao u poslovnom prostoru, a uz pomoć digitalnih alata. Taj pristup je pogrešan i neproduktivan. 

Umjesto toga, najbolje je raditi ka ublažavanju prepreka koje donosi rad od kuće i ići u smjeru fleksibilnosti, kako unutar organizacije tako i odnosa sa samim klijentima. Vremenom tim će se više prilagođavati, a produktivnost neće opadati.